De raad van elf

De PARKUULE

raad van elf

Voorzitter/Vorst:     Perry Franssen
Penningmeester:    Bart Roberts
Secretaris:                Ruud Hermans
1ste Bestuurslid:    Giovanni Poutsma
2de  Bestuurslid:    Maikel Knarren
3de  Bestuurslid:    Freddy Beernink
4de  Bestuurslid:    Ralph Gielkens

Overige Leden:

Lid/Presentator:    Roy Ubachs
Lid:                          Patrick Vlierman
Lid:                          Nico Stevens
Lid:                          Math Roberts
Lid:                          Maurice Debije
Lid:                          Roy Paas
Lid:                          Kevin Knarren
Lid:                          Michel Linssen
Lid:                          Nicky Keunen