C.V. De Parkuule

rob

 Ich, Rob den Iesjte, biegesjtange durch mien vrouw en  Adjudant Henri, de Road van Elf en de Parkuule proclammeer:

 Ten eerste: het is noe toch gebuurd.. Noe kint ger zigge… noa joare van wachte is Prins Rob de iesjte aan de buurt

Ten twiede: Zonger mien adjudant aan mien ziej, en de sjteun van os vrouwe woar ich neet hiej

Ten derde: Dit joar is der inne fotograaf minder, ich hoop op ugge sjteun zodat ver Amstenrade.net ooch dit joar weer kinne volduuje mit foto’s.

Ten veerde: Ich hoop dat ooch dit joar de Prinsekapel weer van de partie is en dat het een groete groep wird van muzikanten die dat mit veul plezeer mit doon.

Ten viefde:  Dat ver de jeugd van Austrao neet vergete, en same mit de jeugdprins en prinses veul zulle zwete

Ten zesde: Is der een polonaise mit prins en adjudant, dan blif der ginne aan de kant

Ten zevende: Mit carnaval goan ver neet lijne! Mit veul danse en sjpringe zulle de kilootjes vanzelf zo verdwijne

Ten achtste: Loate ver de carnavalsdaag veul plezeer en zeker ginne zeek make !

Ten neugende: Woar het gleaske toch te deep…. Hub ich liever dat ger noa hoes toe leep.

Ten Tiende: Zow een sjtrenge winter ozze optocht verrasse, dan zow ICH het neet erg vinge om noa een zomeroptocht te verkasse

Ten elfde:  Mit es Motto “Austroa is Muziekgek” zette ver dit joar de carnaval  “Opsekop”