Skip to main content

Es jeugdprins Sky de ieësjte en jeugdprinses Femke de ieësjte van de Parkuule proclameren vier:

Ten ieësjte
Dat ozze groeëtste druim is oetgekomme, karneval viere zit bie os in ’t blood; Mit pap bie de raod en
mam bie de Sjieke Priekes kump ‘t mit de vastelaovend in Austroa dit jaor waal good.

Ten twieëde
Austroa is dit jaor de klos, d’r is gein fieëske zonger os. Vier gaon non stop vol drop en zitte samen
mit uch elke tent op de kop.

Ten driede
Dat vier samen mit de prins en zien adjudant, raod van elf, jeugdraod en natuurlijk de rest van
Austroa ‘t biste vastelaovesjaor gaon make en nog vaak bie ozze narretempel Jan van Cep de vloer
loate krake.

Ten veerde
Zit os John Tana, Danny Pouwels of Rempetemp mer op, en vier loupe alle polonaises veurop.

Ten viefde
Dat ich hieël blie bin mit mien nicht Evi es adjudant en zie mich zal helpe wake euver de scepter in
miene hand.

Ten zösde
Mam en pap hove veur mich gein oppas te vinge, want samen mit mien adje Swenja blief ich alle
daag tot ‘t einde dansen en sjpringe.

Ten zieëvende
De Nintendo, xbox, telefoon en playstation kinne in de kast, ‘t is noe weer tied veur auwerwetse
sjpas.

Ten achste
Dat vier aan ‘t einde van de vastelaovend vloeiend Limburgs kalle, dus meisters en juffe aan de gang
mit zien alle.

Ten nuëgende
Dat vier mit de Sjieke Priekes veur de prinsewage in inne lange optocht doeër de sjtraote gaon, en de
rest van ‘t dörp langs de waeg gaet sjtaon.

Ten tieënde
Op sjoeël wille vier gaer ‘n foto van os op alle roete en elke daag om 3 oer in de polonaise nao boete.

Ten illefde
Mit vastelaovend vergeit gier neet te laeve, want same gaon vier de biste carnaval ever belaeve!

Es Prins Jorn de ieësjte van de Parkuule proclameer ich:

Ten Eesjte 
Es nuuje prins van de parkuule goan ich dit joar samen mit het jeugdprinsenpaar veurop dit weurt top

Ten Twiede
Ich Bin blie dat ich het noa 2 joar van de daake moag sjreie dat ich noe es prins Jorn 1 veurop goan

Ten Derde
Dat ich er mit mien adjudanten Remco en Milan een super tied van goan maken samen mit alle luuj oet Austroa

Ten Veerde
Normaal sjtoan ich mit de frietsjöp in mien henj mer dizze lik ich dizze vasteloavend effe aan de kant

Ten viefde
Noa de Corona tied zint ver weer blie dat ver weer moagen goan, geneet van de Austroase horeca en loat uch goan!

Ten zesde
Es jeugdprins hub ich dit oog al eens moagen ervaren, maar dit joar vilt noe al neet te evenaren.

Ten zieëvende
Biej vva sjtoan ich mit een voetbal op t veld, alleen mit de vasteloavend bin ich neet elke zondig present

Ten achtste
Loate ver hopen dat mit de kinger optocht en de grote optocht het weer os good is gezind, dat
jekerein kint geneete.

Ten Nuëgende
Mit vasteloavend maken ver völ lol en plezeer, en geneet ich samen mit mien vrunj van een lekker glaas beer.

Ten tieënde
Dat de vasteloavend traditie nog lang moag blieven besjtoan en dat ver nog lang van de vasteloavend kinnen geneeten mit ‘n lach en een troan

Ten elfde
Mit mien motto sjleet ich af: dizze vasteloavend goan vier same beleave doer gaas te geave

Leave a Reply