C.V. De Parkuule

 

Jubilaris Freddy Beernink

Mien naam is Freddy Beernink, 47 jaor en momenteel ’t auwste lid van de road van elf. Nao diverse functies bekleid te höbbe, bin ich noe mede verantwoordelijk vuur de optocht.

Ich höb ’n zoeën (Sil) van zieëve jaor en ’n dochter (Fem) van 5 jaor en woeën bienao mien ganse laeve in Austroa. Es vrund van Prins Bart I waor ich al vanaaf de sjtart van de Parkuule betrokken bie de vereiniging. ’T verseere van ’t hoes van Bart en verkieërsreglaer zieën tiedens de optocht waore de ieërste dingen die ich vuur de vereiniging doog.

Nao ’n aantal jaore woert ich gevraogd om ’n ledenvergadering bie te woeëne en dao woert mich gevraogd of ich lid wilde waere. Natuurlik zei ich dao jao op want wae wil d’r noe neet lid waere van ’n leuke vereiniging wao väöl lol gemak wörd en die väöl betekenis haet vuur ’t vergroeëte van de saamhorigheid in Austroa. Tensjlotte zal ’t gein toeval zieën dat nao ’t ontstaon van de vereiniging, de luuj mekaar weer bie naam kinne, d’r buurtvereinigingen en bouwclubjes vuur de optocht ontstange.

Daobie waor vuur mich perseunlik de cirkel rond, namelijk miene pap waor aktief lid van de auwe Parkuule en zal waarschienlik trots zieën dat ziene zoeën noe ooch al 11 jaor lid is. Ich zal noe ooch mit trots zien auwe jubileumspeld dragen die hae vuur zien euverleide zelf nog gedragen haet. Aangezien mien kinger ooch dol op vastelaovend en begin november  al de ganse tied raot gael en greun zingen, houp ich dat zie ooit ’t sjtekske zullen euvernumme es road van elf lid en jeugdprins(es).

Freddy Beernink

Mien naam is Perry Franssen 46 jaor en noe 11 jaor lid van de Parkuule.

Ich bin al mier dan 17 jaor getrouwd mit Suzanne (van Linssen van Huub en Riet) ’n echt “Austroase maedje”, en vier höbbe ’n zoeën Luuk en dochter Veerle.

Eind 2005 kochten vier ’n hoes in de Parkstraot en zoot toen samen mit Suzanne al ’n aantal jaore bie de Hermenie en waor toen ooch actief in ’t besjtuur van de Hermenie. Op ’n vriedigaovend in ’t jaor van 2006 nao de resepsie vroog toenmalig vuurzitter van de Parkuule Patrick Vlierman mich of ich neet Prins wilde waere. Ich? Prins? Ich woeënde pas ’n hauf jaor in Austroa en neet hiel väöl luuj koste mich, ooch van de Parkuule kende ich allein Patrick en verder mer ’n paar man vluchtig.

Mer toen dao waal nao ’n paar daag bedink tied volmondig op jao gezag, en toenmalig president  Roy Ubach kwaom langs en is wist neet wat mich stong te wachten mer ’t waor ’n fantastische ervaring. De proclamatie waor in november 2006 en mit de vastelaovend mocht ich in 2007 de scepter zweije euver ’t Parkuuleriek. Ich bin nao mien prinsensjap samen mit mien adjudant en zjwaoger Michel Linssen ooch lid gewaore van de Road van Elf.

Al sjnel veulde ich mich good thoes binnen de road van elf en woerd ich al snel ‘nne “echte Parkuul”. Hiel väöl leuke fieëskes gevierd en ooch hiel get “mitgemak” (mer gier mot neet alles geleuve wat ze vertille), en al snel heij ich d’r ooch 20 kilo bie mer ich kin ’t höbbe.

Nao ’t verenigingsjubileumjaor van 1×11 jaor bin ich de functie van vorst (vuurzitter & president) gaon bekleije en nao ’n paar jaor höb ich ’t vuurzittersjap laote vallen en maog ich president van de Parkuule zieën.

Es president moog ich euveral names de Parkuule ’t woerd veure, bie alle resepsies en anger gelegenheden. Vaak gepaard mit väöl humor en flauwekul, dat ich soms zelf dink, wie kumpse noe dao weer bie.

 Dit jaor bin ich jubilaris 1×11 jaor bie CV de Parkuule en neet allein bin ich dao gruuts op mer nog gruutser bin ich dat ich dit jubileum maog vieren mit mien dochter Veerle, die dit jaor de Jeugdprinses van de Parkuule is. Kortom ’t zit bie os in de femilie want ooch mien zoeën Luuk mocht ’n paar jaor geleije adjudant zieën van toenmalig Jeugdprins Bram I.

Ich wunsj uch allemaol ‘nne geweldige vastelaoven en geneet d’rvan. Ich zal ’t samen mit mien gezin dit jaor zieëker doeën. 

Alaaf,  

Perry Franssen