C.V. De Parkuule

a3-poster-copy

Voorstellen Prins Maurice I

Beste mensen van Amstenrade ik zal me eventjes aan u voorstellen.

Mijn naam is Maurice Nooijen 49 jaar getrouwd met Wendy en vader van twee zonen, Martin en oud jeugdprins Youri1.

Wij zijn woonachtig in de agnes Huynstraat waar wij al ruim 15 jaar met veel plezier wonen.

Voor mijn beroep ben ik werkzaam bij het ziekenvervoer waar wij uitsluitend met taxi,s werkzaam zijn voor de ziekenhuizen waar wij het vervoer regelen voor mensen die moeten dialyseren of moeten bestralen, af die op welke wijze dan ook recht hebben op ziekenvervoer. Dit vervoer vindt plaats door het hele land.

Na vele jaren is mijn droom uitgekomen, grote prins van Amstenrade worden.

Eind juli na de grote vakantie kreeg ik dan ook tijdens mijn werk dit telefoontje, hallo met Kevin.

Ja ik wil, ja maar ik heb nog niets gevraagd en hoef je niet te overleggen, nee hoor op dit telefoontje verheug ik me al zolang dat hoef ik  niet te overleggen.

Vorig jaar hebben we al een voorproefje mogen hebben met Youri, dus ik heb wel een idee wat ons te wachten staat.

Ik ben er helemaal klaar voor.

Maar ik ben nog een andere grote passie en dat is Schutterij St.Gertrudis uit Amstenrade. Hier zit ik nu al 12 jaar met veel plezier bij.

Hier heb ik samen met Wendy al eens vol trots mogen meelopen als koningspaar, dit was een geweldige belevenis.

En daarom ben ik er dan ook van overtuigd dat we samen met de verenigingen en de bewoners van Amstenrade een geweldige vasteloavend gaan beleven.

En dat wil ik dan ook graag doen met mijn motto van dit jaar:

Geneet en maak sjpas en plezeer dan hubbe vr same unne geweldige vasteloavend.

ALAAF!!!!!!

 

 

Voorstellen Jeugdprins Luuk I

Leef luuj van Austroa,

 

Gaer wil ich mich aan uuch vuursjtelle. Ich bin Luuk der Vries en tieën jaor awt. Ich bin opgegruit in Austroa op Achter den Hof. Mien auwers zieën Robert en Suzanne en ich höb ’n bräörke Rick. Ich zit in groep 7 van basissjoeël de Verrekieker bie Juf Ellen en juf Louise.

Nao sjoeël doeën ich geer ’n sjpelke op de computer of ipad en lees ich hieël gaer in de Donald Duck. Ich zit ooch nog op de scouting in Mariarade en gaon gaer daomit op kamp in de zomervakantie. Mit papa vleeg ich geraegeld mit de paramotor hoeëg in de loch wat ich ech sjiek ving.

Ooch voetbal ich 3 kier in de waek bie VVAmstenrade bie Appie in team E3. Ich sjtaon dao in de verdediging.

Ich vier gaer vastelaovend en vier loape mit oes gezin of femilie jikker jaor mit in de optoch. Op de vraog of ich jeugdprins wou waere höb ich neet lang hove naodinke…..wat geweldig en biezonger!! Ich verheug mich al om hoeëg op de prinsewage te sjtoan!

Ich weet zieëker dat ich same mit miene adjudant Fedde, jeugdprinses Kim en Prins Maurice en alle luuj van Austroa ‘nne geweldige vastelaovend gaon belaeve,

 

Alaaf,

 

Voorstellen Jeugdprinses Kim I

Leef luuj van Austroa,

 

Gaer wil ich mich aan uch vuursjtelle.

Ich bin Kim Koning, bin 10 jaor, gebaore en getaoge in Austroa. Ich bin de jongste dochter van Raymond en Bettina, höb 2 groeëte zussen, Amber en Yara en ’n bräörke Daan.

Ich zit same mit jeugprins Luuk in groep 7 bie juf Ellen en juf Louise.

In mien vrieë tied gaon ich turnen bie SVO Oëjsbik en doeën ich Zumba dansen bie Omnivereniging Amstenrade Sport.

Vastelaovend viere zit mich in ’t blood, dat höb ich van mien mam. Elk jaor loupe vier mit in de optoch , same mit de vrung van mam en pap. Dao kin ich mich op verheuge en dat ving ich geweldig om te doeën. Mer dit jaor geet ’t angers en sjtaon ich zelf boave op de prinsewage. Al jaore kiek ich oet nao ’t moment dat ich mich moog opgaeve es jeugrinses. Ich waor dan ooch superbliej wie ich hoert dat ich het dit jaor zou waere.

Ich houp dat ich same mit jeugprins Luuk, prins Maurice, os adjudanten Julie en Fedde, os familie, al mien vrung en vriendinnen en natuurlik alle luuj van Austroa ’n geweldige vasteloavend zulle höbbe!

 

Alaaf,