PROJECT 11 NEON/LASER

Noteer alvast in jullie agenda.
Op 1 maart 2019 is het weer tijd voor Project 11 het feestje voor jongeren van 9 tot 14 jaar
Vooralsnog maken we alleen bekend dat het thema van deze editie zal Neon/Laser zijn.
In de loop van januari zullen we meer info bekend maken