C.V. De Parkuule

Zeskampregelement:

Teams & verantwoordelijkheden:

 • Ieder team moet bestaan uit minimaal 6 en max 12 personen waarvan 1 coach (Deze coach mag zowel een man als vrouw zijn, minimale leeftijd hiervan is 18 jaar.)
 • Het laten deelnemen van verschillende ploegleden c.q. reserves op verschillende wedstrijdonderdelen is toegestaan.
 • Enkel de coach mag corresponderen met de wedstrijdleiding.
 • Bij elk spel staan een of meerdere juryleden.
 • Deze hebben de leiding bij dat spel en maken de definitieve beslissingen.
 • Elk team heeft de verantwoordelijk tijdig aanwezig te zijn bij een spel.
 • Indien een team niet tijdig aanwezig is bij een spel, dan mag dit team wel starten, maar krijgen zij geen extra tijd.

 Wedstrijdverloop:

 • De coach is het contactpersoon voor de organisatie. De coach zorgt ervoor dat zijn team bij elk spel op tijd aanwezig is.
 • Bij aanvang van de spellen zal er een centraal sirenesignaal worden gegeven. Daarnaast geven scheidsrechters ook een signaal. Dit signaal dient te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Het is verboden om je vóór, tijdens of na spellen op de spelonderdelen te bevinden als men hier  niet is ingedeeld.
 • Niet aanwezig bij een spelonderdeel worden er 0 pnt. opgeschreven voor het team. Spellen kunnen op het einde van de zeskamp niet meer worden ingehaald.

 Technische gebreken:

 • Wanneer een spelonderdeel door technische gebreken of overmacht niet door alle ploegen kan worden gespeeld, komt het spelonderdeel voor iedereen te vervallen.

Verzekering & schade:

 • Deelname is op eigen risico en de organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Elke deelnemer dient WA verzekerd te zijn. Schade die door één of meerdere deelnemers aan elke van de aanwezige materialen wordt toegediend is voor eigen kosten.

Leeftijden, drankvoorzieningen en overige: 

 • Het terrein is toegankelijk voor alle leeftijden.
 • Aan personen jonger dan 18 jaar zal geen alcohol worden verkocht.
 • Bij twijfel dient u altijd uw legitimatie te laten zien. Kunt u dit niet, dan zal er geen alcohol verstrekt worden
 • Eigen versnaperingen cq drank is verboden op het terrein .
 • Laat het terras staan op de daarvoor bestemde plaats.

 Onvoorzien:

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

Jury:

 • Behandel de juryleden en vrijwilligers met respect, een discussie kan altijd plaatsvinden en mag alleen worden gevoerd door de coach. Bij ongewenst gedrag wordt men met het gehele team uit de zeskamp gehaald.
 • Let als teamleden ook op elkaar en corrigeer elkaar waar nodig is. It’s just a game.

Persoonsgegevens:

 • Met het inschrijven voor de zeskamp geeft u CV De Parkuule toestemming om u te benaderen met informatie omtrent de zeskamp. Na het evenement zullen u persoonsgegevens verwijdert worden.
 • Tevens geeft u toestemming om eventuele foto’s of video’s gemaakt tijdens de zeskamp met daarop u of uw teamleden te gebruiken op de website.
 • Ook geeft u toestemming om teamnaam en deelnemers te publiceren op de website van CV De Parkuule.